Inbraakschade

Wanneer er bij u is ingebroken zult u allereerst de veroorzaakte schade willen vaststellen. In dat geval is het doorgaans erg belangrijk om eerst te kijken in de richting van deuren en kozijnen. Niet alleen vormen zij het belangrijkste doelwit van inbrekers, daarnaast is het van essentieel belang om deze zo snel mogelijk te laten herstellen. In tussentijd loopt u immers een groter risico om tegen een nieuwe inbraak aan te lopen omdat u, uw huis niet voldoende kunt beschermen. Braakschade aan deuren en kozijnen valt gelukkig vrij eenvoudig op te lossen. Het herstellen verloopt dan ook doorgaans erg vlot en gaat gepaard met een degelijke kostprijs die mogelijks nog kan worden verhaald op uw verzekeringsmaatschappij.

Braakschade aan deuren en kozijnen vaststellen

Zoals zopas reeds aangegeven is braakschade aan deuren en kozijnen een vaak voorkomend iets. Inbrekers zien dit immers als de zwakke plekken in een woning en proberen steeds via die weg in te breken. Het spreekt daarbij voor zich dat inbrekers alles behalve veilig te werk gaan waardoor er al snel sprake kan zijn van aanzienlijke schade aan zowel deur als kozijn. Het is in dit geval belangrijk om de schade eerst te laten vaststellen. Neem overal voldoende foto’s van en verwittig uw verzekeraar. Vervolgens kan er alles in het werk gesteld worden om de vastgestelde schade te laten herstellen.

Kostprijs van de herstellingswerken

Uiteraard zult u zichzelf de vraag stellen wat het herstellen van dergelijke schade aan deuren en kozijnen precies kost. Hier kan echter geen sluitend antwoord op worden gegeven. De kostprijs welke moet worden betaald is namelijk sterk afhankelijk van verschillende factoren. Hou bijvoorbeeld niet alleen rekening met schade aan de deur of het kozijn op zich, maar ook aan het slot of het glas. Ook dergelijke schade zal moeten hersteld worden en kan een aanzienlijke meerprijs vormen